Είστε ιατρός...

....και μιλάτε Γερμανικά?
Εμείς προσφέρουμε πολυάριθμες θέσεις για πτυχιούχους, ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς στη Γερμανία.

Εργασία και ζωή στη Γερμανία

Επιθυμείτε να εργαστείτε και να ζήσετε στη Γερμανία; Διαβάστε εδώ τις οδηγίες μας με τις πιο σημαντικές πληροφορίες για ενα επιτυχημένο ξεκίνημα στη Γερμανία.

tw.con. - Θέσεις εργασίας για Ιατρούς στην Γερμανία και την Ελβετία

Η tw.con. είναι μία εταιρεία συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων με έδρα τη Γερμανία και ένα υποκατάστημα στη Ρουμανία. Από το 2002 συμβουλεύουμε γερμανόφωνες επιχειρήσεις στη διαδικασία διεθνοποίησης και στην ένταξη προσωπικού από την διεθνή αγορά εργασάς. Προωθούμε στις γερμανόφωνες χώρες (Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία) υψηλά καταρτισμένους συνεργάτες από χώρες της ΕΕ στους τομείς της υγείας, της πληροφορικής και της μηχανολογίας. Ως διεθνώς δρούσα επιχείρηση έχουμε εντάξει τη διαπολιτισμικότητα στα δυνατά μας σημεία, έτσι ώστε η παροχή των υπηρεσιών να ξεπερνά κατά πολύ την εύρεση προσωπικού. Εμείς πρώτοι γνωμοδοτούμε τους υποψηφίους κατά τη διαδικασία ένταξης τους στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν ένα διεθνές υπόβαθρο και μιλούν αρκετές γλώσσες.

Αναζητάμε ειδικούς Ιατρούς

Για τους πελάτες μας, ιδρύματα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης  - ιδιωτικές κλινικές, κέντρα ιατρικής περίθαλψης και ιατρεία στην Γερμανία, αναζητάμε συνεχώς ειδικούς ιατρούς με διάφορες ειδικότητες.