Ο πελάτης μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φορείς των καταυλισμών προσφύγων στη Γερμανία και έχει πολλά υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις σε όλη τη Γερμανία.
Η εταιρεία καλύπτει με περίπου 500 εργαζόμενους ένα ευρύ φάσμα στο χώρο υποδοχής, διαμονής και φροντίδας για τους πρόσφυγες που έρχονται από πολλές χώρες στη Γερμανία.

Αυτό περιλαμβάνει επίσης εξωτερικά ιατρεία, πρωτοβάθμια και οξεία ιατρική περίθαλψη στα μεγαλύτερα ιδρύματα. Βασικά πρόκειται για βασική ιατρική περίθαλψη σε επίπεδο γενικού ιατρού. Σοβαρές περιπτώσεις παραπέμπονται σε ειδικούς ή στα τοπικά νοσοκομεία. Οι θέσεις είναι κυρίως στη νότια Γερμανία σε ελκυστικές περιοχές με υψηλό επίπεδο ψυχαγωγίας και υψηλή ποιότητα ζωής.

Για αυτούς τους πελάτες ψάχνουμε:
Ιατρούς με εμπειρία στη γενική ιατρική
που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν στη Γερμανία.

Iατροί με εμπειρία στη γενική ιατρική

Προϋποθέσεις:

 • Ολοκλήρωση της ιατρικής σχολής
 • Εμπειρία ως γενικός ιατρός ή την βασική και την πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη
 • Γνώση της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
 • Προθυμία μετακόμισης στην Γερμανία

Ο πελάτης μας προσφέρει:

 • Πιθανότητα καταγραφής καριέρας ως ιατρός στη Γερμανία
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε εξωτερικό ιατρείο και χωρίς ολοκλήρωση του ιατρικού τίτλου
 • Εργασία σε επαγγελματικό περιβάλλον
 • Εξαιρετική αμοιβή

 

Τα πλεονεκτήματα σας:

 • Οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν για τους υποψηφίους ιατρούς
 • Σας στηρίζουμε σε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εργαστείτε στη Γερμανία (Χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για ιατρούς, αναγνώριση του ιατρικού τίτλου εξειδίκευσης κ.τ.λ.)
 • Σας συνοδεύουμε κατά όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της αίτησης και της ένταξης στη Γερμανία

 

Η εταιρεία μας είναι ένα Διεθνές Γραφείο Εύρεσης Προσωπικού με έδρα τη Γερμανία. Αναζητούμε ειδικευμένους επιστήμονες, ιδιαίτερα ιατρούς και ειδικούς της πληροφορικής, από πολυάριθμες χώρες της Ε.Ε. με σκοπό την εργασιακή απασχόληση στη Γερμανία.

 
Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μας, μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες μας : www.twcon.de και www.twcon.gr

Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικός, η κυρία Χαραλαμπία Κουτσουρέλη, η υπεύθυνη του ελληνικού τμήματος είναι στην διάθεσή σας.

2118503084   

Αναζητάμε ειδικούς Ιατρούς

Για τους πελάτες μας, ιδρύματα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης  - ιδιωτικές κλινικές, κέντρα ιατρικής περίθαλψης και ιατρεία στην Γερμανία, αναζητάμε συνεχώς ειδικούς ιατρούς με διάφορες ειδικότητες.