Ο πελάτης μας είναι ένα νευρολογικό και ορθοπεδικό κέντρο αποκατάστασης με εγκαταστάσεις στην περιοχή της Βαυαρίας, κοντά στο Μόναχο. Στον νευρολογικό τομέα η κλινική ασχολείται κυρίως με την πρώιμη αποκατάσταση εγκεφαλικών επεισοδίων από την πρώτη φάση (Φάση Α) της Stroke Unit μέχρι την φάση Δ. Επιπλέον η κλινική ασχολείται με παθήσεις Parkinson και Alzheimer. Εξαιτίας του μεγάλου φάσματος υπηρεσιών που προσφέρει η κλινική διαθέτη την εκπαιδευτική άδεια στο πεδίο της νευρολογίας (4 έτη). Μόνο για το απαιτούμενο έτος στον τομέα της ψυχιατρικής θα χρειαστεί να μεταβείτε σε άλλη κλινική.

Ειδικευόμενος/η Νευρολόγος

Προϋποθέσεις:
• Πτυχίο Ιατρικής
• Πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
Επιθυμία να μετακομίσετε Γερμανία


Ο πελάτης μας προσφέρει:
Την δυνατότητα για ειδικότητα στην Νευρολογία
Εργασία σε μια περιοχή με υψηλό επίπεδο διαβίωσης
• Επαγγελματικό περιβάλλον και εξοπλισμό στο υψηλότερο επίπεδο

Τα πλεονεκτήματα σας:

Σε συνεργασία με τον πελάτη μας, σας στηρίζουμε οικονομικά και οργανωτικά στην λήψη του πτυχίου ορολογίας Γερμανικών που είναι απαραίτητο για την άδεια άσκησής επαγγέλματος.
• Οι υπηρεσίες μας είναι
δωρεάν
• Σας στηρίζουμε σε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εργαστείτε στη Γερμανία (Χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για ιατρούς, αναγνώριση του ιατρικού τίτλου εξειδίκευσης κ.τ.λ.)
• Σας συνοδεύουμε κατά όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της αίτησης και της ένταξης στη Γερμανία


Η εταιρεία μας είναι ένα Διεθνές Γραφείο Εύρεσης Προσωπικού με έδρα τη Γερμανία. Αναζητούμαι ειδικευόμενους και ειδικευμένους επιστήμονες, ιδιαίτερα ιατρούς, Φαρμακοποιούς και ειδικούς της πληροφορικής, από πολυάριθμες χώρες της Ε.Ε. με σκοπό την εργασιακή απασχόληση στη Γερμανία. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μας, μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες μας : www.twcon.de, www.twcon.gr, www.twcon.ro, www.twcon.bg

 

Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικός, ο κύριος Αναστάσιος Βασιλειάδης, ο υπεύθυνος του ελληνικού τμήματος είναι στην διάθεσή σας.+30 – 211 8503084   

Αναζητάμε ειδικούς Ιατρούς

Για τους πελάτες μας, ιδρύματα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης  - ιδιωτικές κλινικές, κέντρα ιατρικής περίθαλψης και ιατρεία στην Γερμανία, αναζητάμε συνεχώς ειδικούς ιατρούς με διάφορες ειδικότητες.