Εάν θέλετε ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία, εμείς μπορούμε να προσφέρουμε σε εσάς θέσεις εργασίας στους ακόλουθους ιατρικούς ειδικούς τομείς:

 • Αναισθησιολογία
 • Εσωτερική παθολογία, στην οποία στη Γερμανία ανήκουν επίσης και οι ακόλουθοι τομείς:
 • Αγγειολογία
 • Καρδιολογία
 • Γαστροεντερολογία
 • Ενδοκρινολογία και διαβητολογία
 • Αιματολογία και ογκολογία
 • Νεφρολογία
 • Πνευμονολογία
 • Νευρολογία
 • (Γενική) Χειρουργική
 • Αγγειοχειρουργική
 • Νευροχειρουργική
 • Ορθοπεδική χειρουργική και χειρουργικη των ατυχημάτων
 • Ουρολογία
 • Γενική ιατρική
 • Οφθαλμιατρική
 • Δερματολογία


Επίσης και πτυχιούχοι της ιατρικής, οι οποίοι θέλουν ευχαρίστως να ειδικευτούν σε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους τομείς και οι οποίοι κατέχουν τη γερμανική γλώσσα είναι πολύ ευπρόσδεκτοι

Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο στην ιατρική
 • Γνώσεις στη γερμανική γλώσσα επιπέδου Β2

Εμείς προσφέρουμε σε εσάς:

 • Μία ελκυστική θέση εργασίας στη Γερμανία
 • Μισθό σύμφωνα με γερμανικούς κανόνες και συμβόλαια μισθοδοσίας
 • Εμείς αναλαμβάνουμε τα ταξιδιωτικά έξοδα για τις συνεντεύξεις ή πρακτικές ασκήσεις (επισκέψεις στα νοσοκομεία) στη Γερμανία
 • Μαθήματα Γερμανικών

Τα πλεονεκτήματά σας:

 • Οι υπηρεσίες μας είναι για όλους τους υποψηφίους ΔΩΡΕΑΝ
 • Εμείς στηρίζουμε εσάς σε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εργαστείτε στη Γερμανία (Χορήγηση της άσκησης επαγγέλματος για ιατρούς, αναγνώριση του ιατρικού τίτλου εξειδίκευσης κ.τ.λ.)
 • Εμείς συνοδεύουμε εσάς κατά όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της αίτησης και της ένταξης στη Γερμανία
 • Εμείς συμβουλεύουμε εσάς κατά την επιλογή της καταλληλότερης θέσης εργασίας ανάμεσα από τις προσφορές μας
 
Εμείς θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας, το οποίο εσείς παρακαλούμε στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση charalampia.koutsoureli@twcon.de. Για ερωτήσεις βρίσκεται η κα Χαραλαμπία Κουτσουρέλη οποτεδήποτε ευχαρίστως στη διάθεσή σας.

211 8503084   

Αναζητάμε ειδικούς Ιατρούς

Για τους πελάτες μας, ιδρύματα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης  - ιδιωτικές κλινικές, κέντρα ιατρικής περίθαλψης και ιατρεία στην Γερμανία, αναζητάμε συνεχώς ειδικούς ιατρούς με διάφορες ειδικότητες.