Παροχές για υποψηφίους/ Πλεονεκτήματα

Ο τρόπος και η ποιότητα των παροχών μας προέρχονται από τη δική μας τοποθέτηση στη διαδικασία συλλογής. Σε κάθε χρονικό σημείο εμείς δρούμε συνειδητά στο ότι φέρνουμε ανθρώπους μαζί και συνοδεύουμε ανθρώπους σε μία αποφασιστική φάση της ζωής τους όπως και υποστηρίζουμε αυτούς. Αυτό κρύβει για εμάς το συναίσθημα μίας υψηλής ευθύνης. Πελάτες και υποψήφιοι βρίσκονται για εμάς στο επίκεντρο ως πρόσωπα και κεντρικοί δράστες της διαδικασίας επιλογής. Τουτοιοτρόπως η δική μας προσφορά δεν είναι αφηρημένη αλλά γίνεται αντίθετα πολύ προσωπική.

Ως υποψήφιος εσείς ευνοείστε από τα ακόλουθα πλεονεκτήματα, αν εσείς αναζητάτε με εμάς μία θέση εργασίας στο εξωτερικό:

Δωρεάν:

Για υποψηφίους η παροχή των υπηρεσιών μας είναι δωρεάν, αφού εμείς αμειβόμαστε από τον μελλοντικό εργοδότη.

...

Εξεύρενση θέσης εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα και τις επιθυμίες των υποψηφίων:

Παράλληλα με τα βασικά κριτήρια μίας θέσης στο εξωτερικό, όπως μορφή της εργασίας, απαιτήσεις σε κατάρτιση και μισθός μία ολόκληρη σειρά επιπλέον όρων έχουν μία μεγαλη σημασία:

...

Βοήθεια κατά τις απαραίτητες διαδικασίες και την ένταξη:

Ακόμα και αν μία μετακόμιση εντός της ΕΕ έχει γίνει στο μεταξύ πραγματικά εύκολη, κάποιος μεταβαίνει σε ένα νέο και κυρίως ξένο περιβάλλον. Πολλές διαδικαστικές, αλλά όμως και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες υπάρχουν τις οποίες κάποιος πρέπει να προσέξει.

...

Υποστήριξη κατά την αίτηση για την χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος:

Γιατροί, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί πρέπει να εκπληρώσουν ήδη πριν τη μετάβαση στη Γερμανία μία σημαντική τυπική διαδικασία: Αυτοί χρειάζονται μία έτσι λεγόμενη χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος σε γιατρούς (Approbation),

...

Υποστήριξη κατά την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας:

Ένας σημαντικός παράγοντας της ένταξης στη νέα πατρίδα είναι η γλώσσα. Για γιατρούς αυτή είναι μάλιστα μία τυπική προϋπόθεση:

...

Αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα σας:

Ένα από τα δικά μας ουσιαστικά γνωρίσματα διαφοροποίησης είναι, ότι εσείς έχετε σε εμάς ένα πρόσωπο επικοινωνίας το οποίο μεριμνά για εσάς και γνωρίζει τη μητρική γλώσσα σας.

...

Υποστήριξη στην αντιμετώπιση διαπολιτισμικών παραγόντων:

Διαπολιτισμικές παρεξηγήσεις είναι μία συχνή πηγή για απώλεια κατανόησης σε διεθνείς ομάδες. Μερικές πολιτισμικές ιδιότητες των Γερμανών,

...

Αναζητάμε ειδικούς Ιατρούς

Για τους πελάτες μας, ιδρύματα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης  - ιδιωτικές κλινικές, κέντρα ιατρικής περίθαλψης και ιατρεία στην Γερμανία, αναζητάμε συνεχώς ειδικούς ιατρούς με διάφορες ειδικότητες.